ضمن سپاس فراوان از نویسندگان محترمی که مقالات خود را به دفتر مجله دانشکده الهیات ومعارف اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز ارسال نمودند، به اطلاع این عزیزان می رساند بنا بر تغییر موضوع و عنوان نشریه برابر ملاحظات وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، این نشریه از بررسی مقالات ارسالی معذور است. ضمن تشکر مجدد از این عزیزان دارندگان مقاله میتوانند مقالات خویش را برای سایر مجلات ارسال نمایند.